Metabolic Balance GmbH & Co. KG

Bgm.-Hallwachs-Str. 8
D-84424 Isen
Telefon: +49 (0)8083 - 9079-0
Telefax: +49 (0)8083 - 9079-19
E-Mail: team@metabolic-balance.com

Managing Director: Birgit Funfack

Headquarter: 84424 Isen

Register Court: Local Court of Munich
HRA 97601

Erding Tax Office
VAT-ID: DE 279646775

Data protection officer: Oliver Dauphin, info@derdatenschuetzer.com

Rješavanje sporova

Europska komisija pruža platformu za internetsko rješavanje sporova (ODR):

https://ec.europa.eu/consumers/odr

Za našu e-adresu obratite se gore navedenoj.

Nismo voljni ni dužni sudjelovati u postupcima rješavanja sporova pred arbitražnim odborom potrošača.

Disclaimer


Odgovornost za sadržaj

Kao pružatelj usluga, prema odjeljku. 7 st. 1 TMG (Njemački zakon o telemedijama), mi smo odgovorni za vlastiti sadržaj na ovim stranicama prema općim zakonima. Ali prema odjeljku. 8 do 10 TMG (Njemački zakon o telemedijama), kao pružatelj usluga nismo obvezni nadgledati prenesene ili pohranjene podatke treće strane niti istraživati ​​okolnosti koje ukazuju na nezakonite radnje.

Obaveze uklanjanja ili blokiranja upotrebe podataka u skladu s općim zakonima ostaju nepromijenjene. Međutim, odgovornost u tom pogledu može se preuzeti tek od trenutka kada smo saznali za određeno kršenje. Čim saznamo za takva kršenja, odmah ćemo ukloniti taj sadržaj.

Odgovornost za poveznice

Naša ponuda sadrži poveznice na vanjske web stranice trećih strana, na čiji sadržaj nemamo utjecaja. Stoga ne možemo preuzeti odgovornost za ove vanjske sadržaje. Za sadržaj povezanih web mjesta uvijek je odgovoran davatelj usluga ili operater web mjesta. Povezane web stranice provjeravale su se na moguće zakonske povrede u vrijeme stvaranja veza. U vrijeme povezivanja ovih web stranica nismo otkrili nijedan nezakonit sadržaj.

Bez konkretnih naznaka povrede prava, stalna provjera sadržaja takvih povezanih stranica nije izvediva. U slučaju da se sazna za bilo kakva kršenja, odgovarajuće poveznice odmah će se ukloniti.

Autorska prava

Sadržaj i radovi na ovim stranicama koje su stvorili operateri web mjesta podliježu njemačkom zakonu o autorskim pravima. Za umnožavanje, obradu, distribuciju i bilo koji oblik komercijalizacije takvog materijala izvan opsega zakona o autorskim pravima potreban je prethodni pisani pristanak odgovarajućeg autora ili tvorca. Preuzimanja i kopije ove web stranice su samo za privatnu upotrebu, komercijalna upotreba nije dopuštena.

Ukoliko operater nije kreirao sadržaj s ove web stranice, autorska prava trećih strana moraju se poštivati. Sadržaj trećih strana posebno je označen kao takav. Ako postanete svjesni kršenja autorskih prava, molimo Vas da nas o tome obavijestite. Čim saznamo za bilo kakvu zakonsku povredu, takav ćemo sadržaj odmah ukloniti.

Pravila web lokacija za upotrebu početne stranice Metabolic Balance

§ 1 Predmet ugovora

(1) Sljedeći uvjeti korištenja primjenjuju se isključivo na upotrebu portala  Metabolic Balance.

(2) Informacije dostupne putem Metabolic Balance portala može koristiti svatko bez prethodne registracije. Međutim, određenim sadržajima i informacijama može se pristupiti samo nakon prethodne registracije.

(3) Registracija je moguća samo za Metabolic Balance klijente i savjetnike (u daljnjem tekstu zajednički nazvani "Sudionici"). Registracija drugih osoba je isključena.

§ 2 Korištenje portala Metabolic Balance od strane klijenata

(1) Klijenti Metabolic Balance na zahtjev dobivaju registracijski kod za portal Metabolic Balance. Pomoću registracijskog koda klijenti se mogu registrirati za korištenje portala Metabolic Balance.

(2) Registracijom, klijenti imaju priliku pristupiti prehrambenom planu Metabolic Balance, Metabolic Balance fitness planu i ostalim personaliziranim informacijama poput recepata za vrijeme trajanja ugovora. Osim toga, portal Metabolic Balance nudi klijentima mogućnost razmjene informacija s ostalim sudionicima.

(3)

Nakon isteka probnog razdoblja mogu nastati troškovi korištenja portala Metabolic Balance. Pojedinosti potražite u §§ 5 i 7 u nastavku.

§ 3 Korištenje portala Metabolic Balance od strane Metabolic Balance terapeuta

(1) Metabolic Balance terapeuti dobivaju registracijski kod za portal Metabolic Balance kad započinju svoju aktivnost. Pomoću registracijskog koda treneri se mogu registrirati za korištenje portala Metabolic Balance.

(2) Registracijom terapeuti imaju priliku upravljati sučeljem s klijentima i dohvatiti daljnje personalizirane informacije tijekom trajanja ugovora.

(3) Nema troškova korištenja portala Metabolic Balance od strane Metabolic Balance terapeuta.

§ 4 Prijava za sudionike

(1) Sudionici mogu koristiti registracijski kod za korištenje portala Metabolic Balance. Registracijski kod koji je sudioniku dostavio Metabolic Balance ne može se proslijediti trećim stranama.

(2) Unosom registracijskog koda, podaci koje je sudionik unio tijekom postupka registracije povezani su s podacima sudionika pohranjenim na Metabolic Balance. To sudionicima daje pristup personaliziranim i posebno prilagođenim informacijama.

§ 5 Članstvo

(1) Ako je sudionik klijent Metabolic Balance-a, korisnički ugovor u početku se sklapa na probno razdoblje od 21 dana. Tijekom probnog razdoblja ne nastaju daljnji troškovi korištenja portala Metaboličke bilance. Članstvo automatski prestaje na kraju probnog razdoblja bez potrebe za raskidom.

(2) Probni period svaki klijent može zatražiti samo jednom.

(3) Nakon isteka probnog razdoblja, klijenti imaju priliku odabrati plaćeno članstvo. Iznos troškova ovisi o sljedećem § 7.

(4) Ukoliko se usluge Metabolic Balance nude besplatno, Metabolic Balance ima pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave promijeniti, ograničiti ili više ne nuditi ove usluge. Usluge koje se pružaju besplatno ne predstavljaju bitne ugovorne obveze.

§ 6 Pravo odustajanja potrošača

Uputa za opoziv

Pravo na opoziv

Ugovornu izjavu možete opozvati u roku od 14 dana bez pismenog obrazloženja (npr. Pismo, faks, e-mail). Razdoblje započinje nakon primitka ove upute u tekstualnom obliku, ali ne prije zaključenja ugovora, a također ne prije ispunjenja naših obveza informiranja u skladu s člankom 246. stavkom 2. u vezi s člankom 1. stavkom 1. i 2. EGBGB-a, kao i našim dužnostima prema § 312g stavku 1 rečenici 1 BGB u vezi s člankom 246 § 3 EGBGB. Pravovremena otprema opoziva dovoljna je za poštivanje razdoblja opoziva. Opoziv treba uputiti na:

Metabolic Balance GmbH & Co. KG
Bgm.-Hallwachs-Str. 8
D-84424 Isen
Fax +49 (0) 80 83 / 90 79 - 19
E-Mail team@metabolic-balance.com

Posljedice opoziva

U slučaju djelotvornog opoziva, usluge koje su primile obje strane vratit će se i sve proizašle koristi (npr. kamate) će se predati. Ako nam ne možete vratiti ili predati primljenu robu ili usluge ili njihovu uporabu (npr. prednosti upotrebe) ili ako ih ne možete vratiti ili predati u cijelosti ili djelomično ili samo u pogoršanom stanju, morate nam nadoknaditi gubitak vrijednosti. To može dovesti do činjenice da unatoč tome morate ispuniti ugovorne obveze plaćanja za razdoblje do opoziva. Obveze povrata uplata moraju se ispuniti u roku od 30 dana. Razdoblje za Vas započinje slanjem izjave o opozivu, a za nas njegovom primitkom.

Posebne napomene
Vaše pravo na odustajanje ranije istječe ako su obje strane na Vaš izričit zahtjev u potpunosti ispunile ugovor prije nego što ste iskoristili svoje pravo na odustajanje.

Kraj upute za opoziv

§ 7 Troškovi i način plaćanja

(1) Tijekom probnog razdoblja od 21 dana, klijenti neće snositi nikakve daljnje troškove korištenja Metabolic Balance portala.

(2) Nakon isteka probnog razdoblja, klijenti imaju priliku odabrati plaćeno članstvo. Cijena članstva je sljedeća:

EUR 19.95 (incl. VAT) za period od 1 mjeseca,
EUR 39.95 (incl. VAT) za period od 3 mjeseca,
EUR 59.95 (incl. VAT) za period od 6 mjeseci,
EUR 99.95 (incl. VAT) za period od 12 mjeseci.

Sve cijene su navedene, uključujući zakonski porez na dodanu vrijednost i ostale cjenovne komponente.

Ako probna pretplata istekne bez obnove, još uvijek postoji mogućnost korištenja javnih i besplatnih dijelova foruma.

(3) Nema troškova korištenja portala  od strane Metabolic Balance terapeuta. Metabolic Balance usluge koje se naplaćuju i koje nadilaze upotrebu portala Metabolic Balance označene su kao takve.

(4) Klijenti imaju mogućnost plaćanja troškova članstva izravnim bankovnim prijenosom ili uslugom plaćanja PayPal. Plaćanje prema računu nije moguće.Payment by invoice is not possible. Metabolic Balance may make the provision of services dependent on the receipt of payment.

(5) Pojava i iznos zatezne kamate uređuju se zakonskim odredbama. Klijenti će biti u zakašnjenju ako ne plate u roku od najkasnije 30 dana od dana dospijeća i primitka računa ili ekvivalentnog zahtjeva za plaćanje.

(6) Nakon dvije godine plaćenog članstva sudionici se mogu prijaviti za trajno besplatno članstvo.

§ 8 Offset i pravo zadržavanja

(1) Participants can only offset any counterclaims if the counterclaims are not disputed by Metabolic Balance or have been legally established.

(2) Sudionici mogu odbiti ili uskratiti izvršenje zbog mogućih protutužbi samo ako se protutužbe temelje na istom pravnom odnosu.

§ 9 Metabolic Balance sadržaj

(1) Sadržaj dostupan putem portala Metabolic Balance, a posebno podaci, fotografije, tekstovi, ilustracije, grafike itd. koje objavljuje Metabolic Balance zaštićeni su autorskim pravima u korist Metabolic Balance ili je Metabolic Balance vlasnik odgovarajućih prava korištenja. Metabolic Balance je vlasnik registriranog zaštitnog znaka "Metabolic Balance".

(2) Nakon registracije, sudionici se obvezuju poštivati ​​i ne kršiti autorska prava, prava na zaštitni znak, prava na zaštitni znak i pomoćna autorska prava spomenuta u prethodnom stavku 1. Sudionici potvrđuju da će dohvatiti, pohraniti i koristiti Metabolic Balance sadržaj samo za vlastitu upotrebu. Svaka druga reprodukcija, redizajn, javno predstavljanje i omogućavanje pristupa, distribucija, emitiranje ili druga eksploatacija zabranjeni su. Metabolic Balance će odgovoriti na svaku ilegalne upotrebu u skladu s važećim zakonom.

§ 10 Sadržaj koji su postavili sudionici

(1) Registracijom sudionici dobivaju mogućnost razmjene informacija s ostalim sudionicima. Sudionici mogu, na primjer, posjetiti forume, klubove i razgovore koje je pokrenuo Metabolic Balance i tamo objaviti vlastiti sadržaj. Sudionici su sami odgovorni za ispravnost i pravnu prihvatljivost vlastitog sadržaja koji su sudionici objavili na portalu Metabolic Balance, posebno za tekstualne i slikovne dokumente, bez obzira na oblik u kojem je objavljeno. Sudionici posebno jamče da sadržaj koji prenose ne krši prava trećih strana, posebno autorska prava, osobna prava i / ili prava zaštitnih znakova trećih strana i da ne krši pravno valjane, posebno propise zakona o zaštiti tržišnog natjecanja. Metabolic Balance nije obvezan, ali ima pravo provjeravati sadržaj radi kršenja prava trećih strana ili kršenja konkurencije.

(2) Ukoliko su sadržaji objavljeni od sudionika zaštićeni autorskim pravima, zaštitnim znakom i / ili drugim zaštitnim pravima, sudionici Metabolic Balanceu daju jednostavno pravo korištenja, posebno pravo reprodukcije, distribucije i obrade, kao i pravo na njegovo stavljanje kao javno dostupnog zaštićenog sadržaja.

(3) Sudionici su dužni nadoknaditi Metabolic Balance-u potraživanja trećih strana koja proizlaze iz kršenja dužnosti od strane sudionika u skladu sa stavkom 1. gore. To također uključuje novčane kazne, kazne i / ili troškove u vezi s kaznenim progonom, kao i moguće sudske i izvanparnične troškove u kontekstu građanskopravnog spora.

(4) Ako Metabolic Balance sazna za kršenje gore navedenog stavka 1., Metabolic Balance ima pravo ukloniti odgovarajući sadržaj bez pristanka sudionika dok se konačno ne razjasni činjenično i pravno stanje.

§ 11 Zaštita podataka i lozinke

(1) Korištenje portala Metabolic Balance je - koliko je tehnički moguće i razumno - u osnovi anonimno ili koristeći pseudonim. Da biste došli do osobnih podataka, potrebna je registracija pomoću registracijskog koda. U ovom slučaju sudionici daju Metabolic Balanceu dopuštenje za povezivanje podataka unesenih tijekom postupka registracije s podacima pohranjenim u Metabolic Balanceu.

(2) Za upotrebu Metabolic Balance portala prikupljanje, obrada i / ili uporaba osobnih podataka sudionika odvija se u okviru zakonskih propisa. Daljnje prikupljanje, obrada i / ili uporaba podataka ili prijenos trećim stranama neće se odvijati ako sudionici nisu izričito pristali na prijenos svojih podataka trećim stranama. U ovom slučaju, sudionici mogu opozvati svoj pristanak Metabolic Balance-u u bilo kojem trenutku bez da nastanu bilo kakvi troškovi osim troškova prijenosa prema osnovnim tarifama.

(3) Sudionici u bilo kojem trenutku mogu zatražiti podatke o svojim pohranjenim osobnim podacima, o podrijetlu podataka, o primateljima podataka, o namjeni pohrane, kao i o osobama i mjestima kojima Metabolic Balance redovito prenosi podatke. Uz to, sudionici imaju pravo na ispravku podataka i, ako su ispunjeni zakonski uvjeti, na blokiranje ili brisanje podataka.

(4) Sudionici su dužni pridržavati se zaštite podataka i privatnosti. Podaci dostupni za preuzimanje i sadržaj pušten u upotrebu mogu se koristiti samo u vlastite svrhe; sudionici nemaju pravo prosljeđivati ​​podatke trećim stranama.

(5) Sudionici su dužni paziti prilikom korištenja lozinki, korisničkih imena ili drugih sigurnosnih uređaja koji se pružaju u vezi s uslugama Metabolic Balance i osigurati sprečavanje njihovog otkrivanja trećim stranama. Sudionici odgovaraju za štetu nastalu neovlaštenom upotrebom lozinki od strane neovlaštenih trećih strana.

(6) Ova web stranica koristi Google Analytics, uslugu web analize tvrtke Google Inc. ("Google"). Google Analytics koristi "kolačiće", odnosno tekstualne datoteke smještene na Vašem računalu, kako bi web mjestu pomoglo da analizira kako korisnici koriste web mjesto. Informacije koje generira kolačić o Vašoj upotrebi web stranice obično će se prenositi i pohranjivati ​​na Googleu na poslužiteljima u Sjedinjenim Državama. Međutim, ako se na ovom web mjestu aktivira anonimizacija IP-a, Google će unaprijed skratiti Vašu IP adresu unutar država članica Europske unije ili u drugim državama potpisnicama Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru. Samo u iznimnim slučajevima puna IP adresa bit će prenesena na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo skraćena. U ime operatora ove web stranice, Google će koristiti ove podatke za procjenu Vaše upotrebe web stranice, za sastavljanje izvještaja o aktivnostima na web mjestu i pružanje drugih usluga u vezi s aktivnostima na web mjestu i korištenju interneta za operatora web mjesta. IP adresa koju je Vaš preglednik poslao kao dio Google Analyticsa ne kombinira se s ostalim Googleovim podacima. Možete odbiti upotrebu kolačića odabirom odgovarajućih postavki na Vašem pregledniku, no imajte na umu da ako to učinite možda nećete moći koristiti punu funkcionalnost ove web stranice. Također možete spriječiti Google da prikuplja podatke koje generira kolačić i koji se odnose na Vašu upotrebu web stranice (uključujući Vašu IP adresu), a Google da obrađuje ove podatke preuzimanjem i instaliranjem dodatka za preglednik koji je dostupan na sljedećoj poveznici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

§ 12 Trajanje ugovora - raskid

(1) Ako je sudionik Metabolic Balance klijent, trajanje korisničkog ugovora ovisi o trajanju koje je klijent odabrao u skladu s § 7. Korisnički ugovor sklapa se na vrijeme koje odabere klijent.

(2) Istekom perioda članstva u skladu s § 7, članstvo prestaje automatski, bez potrebe za raskidom.

(3) Ako je sudionik Metabolic Balance terapeut, korisnički ugovor automatski prestaje na kraju ugovora bez potrebe za zasebnim raskidom.

(4) Bez obzira na to, bilo koja strana može s razlogom raskinuti ugovor bez najave. Takav raskid postoji za Metabolic Balance, posebno ako sudionik krši § 10 stavak 1 ili neku drugu bitnu ugovornu obvezu.

(5) Svaki raskid mora biti pismenim putem.

§ 13 Izmjena Uvjeta korištenja

Metabolic Balance zadržava pravo promjene uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Izmijenjeni uvjeti korištenja tada će se primjenjivati ​​na registracije izvršene nakon datuma izmjene.

§ 14 Razno

(1) Ugovorni jezik je njemački. Tekst njemačkog ugovora ostaje obvezujući čak i ako se želi prevesti na drugi jezik.

(2) For coaches, the provisions of the supervisor contract also apply.

(3) German law shall apply in addition to these provisions.

Naplatu web stranice putem kreditne kartice provode:

HUELLEMANN & STRAUSS ONLINESERVICES S.à r.l.
1, Place du Marché
L-6755 Grevenmacher
R.C.S. Luxembourg B 144133
E-Mail: info@hso-services.com

CEO:
Dipl. Vw. Mirko Hüllemann
Heiko Strauß

Programiranje i tehnički rad:

Kako bi se osigurao dugoročni siguran rad web stranice, redovno održavanje provodi se mjesečno. Održavanje se redovito odvija prvog četvrtka svakog mjeseca između 10 i 12 sati. Tijekom održavanja, dostupnost web stranice može biti privremeno prekinuto.

 1. AlenKadr - stock.adobe.com
 2. Alexander Raths - stock.adobe.com
 3. Daxiao Productions - stock.adobe.com
 4. Erica Smit - stock.adobe.com
 5. Gina Sanders - stock.adobe.com
 6. Kaspars Grinvalds - stock.adobe.com
 7. Konstantin Yuganov - stock.adobe.com
 8. New Africa - stock.adobe.com
 9. Popova Olga - stock.adobe.com
 10. Prostock-studio - stock.adobe.com
 11. Rawpixel Ltd.
 12. Robert Kneschke - stock.adobe.com
 13. Sergey Nivens - stock.adobe.com
 14. VRD - stock.adobe.com
 15. Werner Fellner - stock.adobe.com
 16. WoGi - stock.adobe.com
 17. alex9500 - stock.adobe.com
 18. anoli - stock.adobe.com
 19. auremar - stock.adobe.com
 20. bit24 - stock.adobe.com
 21. contrastwerkstatt - stock.adobe.com
 22. drawlab19 - stock.adobe.com
 23. drubig-photo - stock.adobe.com
 24. fizkes - stock.adobe.com
 25. freshidea - stock.adobe.com
 26. oatawa - stock.adobe.com
 27. pia-pictures - stock.adobe.com
 28. pikovit - stock.adobe.com
 29. pinkomelet - stock.adobe.com
 30. psdesign1 - stock.adobe.com
 31. ra2 studio - stock.adobe.com
 32. sucharn - stock.adobe.com